Syndyk
Syndyk - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Syndyk)

Zawód Syndyk


Syndyk

jest pełnomocnikiem sądu i w jego imieniu zarządza majątkiem firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości prawomocnym wyrokiem sądu. Do syndyka należy nadzór nad majątkiem oraz prawidłowe przeprowadzenie postępowania, które ma na celu zlikwidowanie aktywów upadłego dłużnika, ustalenie listy wierzycieli oraz przygotowanie podziału uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli.

W przypadku gdy firma wraz z ogłoszeniem upadłości zaprzestaje działalności, syndyk prowadzi w niej inwentaryzacje, odszukuje wszystkich wierzycieli, dokonuje sprzedaży majątku, a następnie uzyskane pieniądze rozdziela między wierzycieli. Jeśli jednak firma wciąż prowadzi produkcję do syndyka należy zmniejszenie zatrudnienia, aby nie doprowadzać do kolejnych strat i kierowanie firmą, aż do zakończenia procesu upadłościowego. Przez cały okres sprawowania nadzoru nad danym majątkiem do syndyka należy zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Syndyk pracuje pod nadzorem sędziego komisarza, któremu składa raporty z postępowania.

Praca syndyka

wiąże się z dużą odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i dużym stresem – musi on bowiem kontaktować się z pracownikami firmy, w przypadku której ogłoszono upadłość, z wierzycielami dłużnika, nabywcami sprzedawanego majątku oraz musi stawiać się w sądzie. Syndyk musi osobą zorganizowaną, gotową prowadzić jedną sprawę nawet przez kilka lat. Musi posiadać wiedzę prawniczą, ekonomiczną, jak również musi umieć zarządzać firmą.


Zarobki syndyka


Syndyk nie otrzymuje miesięcznej pensji, tylko wynagrodzenie za całe prowadzone postępowanie, które może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Za prowadzenie postępowania upadłościowego przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 3 % wartości masy upadłościowej.

Zobacz również:

Komentarze (1)
dodano dn. 2014-01-14
Pracuję u syndyka - jeżeli na koncie upadłego jest 0 zł a trzeba opłacić ochronę budynku, rachunek za prąd, koszt ogłoszenia w MSiG oraz opłatę od pozwu to syndyk płaci z własnej kieszeni...