Tłumacz przysięgły
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Tłumacz przysięgły jest osobą, która zajmuje się przekładem wszelkich dokumentów urzędowych i procesowych z jednego języka na inny, uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych powyższych dokumentów lub uwierzytelnianiem tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń takich dokumentów jak dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, akty i umowy notarialne, pełnomocnictwa, faktury, indeksy i suplementy, dokumenty medyczne, bankowe i finansowe, testamenty, wyroki sądowe, zaświadczenia z izby lekarskiej, weterynaryjnej, aptekarskiej itd. Dokonuje również tłumaczeń ustnych (np. podczas rozpraw sądowych).
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Chcąc pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego należy przede wszystkim spełnić poniższe warunki:
  • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa
  • znać język polski
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie można być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • mieć ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka
  • uzyskać wynik pozytywny z egzaminu na tłumacza przysięgłego
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Otworzenie firmy przez tłumacza przysięgłego jest prostsze i mniej kosztowne niż zdobycie tego tytułu zawodowego. Ten zawód można wykonywać w domu co znacznie zmniejsza koszty prowadzenia własnej działalności.

Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka
Sękocin Stary
29.09.2015
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH W PROJEKCIE LIFE
Warszawa
03.08.2015
Pracownik Działu Windykacji
Oliwa
31.07.2015
Kierownik Działu Technicznego
Warszawa
31.07.2015
Kierownik Działu Technicznego