Tłumacz przysięgły
Tłumacz przysięgły - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Tłumacz przysięgły)

Zawód tłumacz przysięgły


Tłumacz przysięgły

jest osobą, która zajmuje się przekładem wszelkich dokumentów urzędowych i procesowych z jednego języka na inny, uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych powyższych dokumentów lub uwierzytelnianiem tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inną osobę. Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń takich dokumentów jak dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, akty i umowy notarialne, pełnomocnictwa, faktury, indeksy i suplementy, dokumenty medyczne, bankowe i finansowe, testamenty, wyroki sądowe, zaświadczenia z izby lekarskiej, weterynaryjnej, aptekarskiej itd. Dokonuje również tłumaczeń ustnych (np. podczas rozpraw sądowych). Z reguły tłumacze przysięgli zajmują się również tłumaczeniem zwykłym, tj. przekładem korespondencji, instrukcji, listów motywacyjnych czy rozmów telefonicznych lub biznesowych.

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest jak najwierniejsze i najdokładniejsze przetłumaczenie danego tekstu, zgodnie z zachowaniem specjalistycznego słownictwa oraz z zachowaniem formalnoprawnych zasad, które obowiązują w przypadku tłumaczeń prawniczych i sądowych.

Tłumacz przysięgły musi przede wszystkim biegle znać język obcy, w którym dokonuje tłumaczenia wraz ze specjalistycznym, charakterystycznym dla różnych dziedzin słownictwem. Musi także biegle władać językiem polskim - doskonale znać jego składnię, gramatykę, ortografię itd. Musi również posiadać wiedzę prawniczą, w zakresie umożliwiającym dokonywanie przekładów dokumentów prawniczych lub tłumaczeń ustnych o charakterze prawnym.


Zarobki tłumacza przysięgłego


Zarobki tłumacza przysięgłego uzależnione są przede wszystkim od liczby przekładów jakie wykonuje oraz języka tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń zleconych przez instytucje państwowe stawki za nie są odgórnie ustalone przez Ministerstwo Finansów, zaś w przypadku gdy zleceniodawcą jest osoba prywatna, tłumacz przysięgły ma dowolność w ustalaniu opłaty za wykonane tłumaczenie. Stawki te wahają się najczęściej od ok. 20 zł za stronę do 40 zł. Więcej zarabiają tłumacze znający mniej popularne języki (np. chiński, arabski). Średnie zarobki tłumacza wynoszą miesięcznie od ok. 3 tys. zł. do 5 tys. zł.

Zobacz również:

Komentarze (2)
:( niskie zarobki. choć praca fajna
fajny zawód. i po chińsku umieć mówić, hahah. suuuper :) chyba jednak TO jest for me :D