Windykator
Windykator - opis i zarobki
Informacje o wybranym zawodzie (Windykator)

Windykator - specjalista ds. windykacji


Specjalista ds. windykacji to nie komornik!


W czasach pogłębiającego się kryzysu, wzrostu zadłużenia społeczeństwa zawód widykatora, a poprawnie ujmując specjalisty ds. windykacji zyskuje na sile. Na czym polega praca osób zatrudnionych na tym stanowisku? Ile wynosi miesięczna gaża?

Najprościej ujmując, specjalista ds. windykacji, to osoba, której zadaniem jest egzekwowanie długów.  Często zawód indykatora mylnie utożsamiany jest z zawodem komornika. Warto zapamiętać, że windykator, to osoba, której zadaniem jest doprowadzenie do porozumienia, ugody z dłużnikiem. Natomiast komornik, to osoba, która wkracza do dzieła dopiero, wtedy, kiedy windykacja nie przyniesie żadnych rezultatów. Komornik ma znacznie szersze uprawnienia, aniżeli przedstawiciel firmy windykacyjnej.

Specjalista do spraw windykacji działa w imieniu wierzycieli a jego podstawowym zadaniem jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem w celu odzyskania długu np. poprzez rozłożenia spłat zadłużenia na określony czas. To jego zadaniem jest prowadzenie rozmów telefonicznych i negocjacji z dłużnikami, wysyłanie listów i pism wzywających do zapłaty zadłużenia, ustalanie norm spłaty, bieżący monitoring płatności, przygotowywanie pozwów sądowych we współpracy z prawnikami, wpisywanie i zdejmowanie klientów z KRD ( Krajowy Rejestr Długów) reprezentowanie klienta (wierzyciela) przed sądem.

Specjaliści do spraw windykacji swoje obowiązki wykonują w biurze i w terenie. Często zmuszeni są do przeprowadzania wizyt w domach dłużników. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że windykator nie ma prawa wchodzenia do domu, przywłaszczania rzeczy dłużnika, jeśli ten dobrowolnie nie wyrazi na to zgody. Specjaliści do spraw windykacji mogą ubiegać się o pracę w wyspecjalizowanych firmach windykacyjnych, przedsiębiorstwach, które posiadają własny dział windykacji, jak i w bankach.


Zarobki windykatora


Miesięczna gaża to suma składowa, na którą składają się pensja podstawowa i prowizja, która uzależniona jest od wysokości wyegzekwowanego długu. Według licznych danych średnia miesięczna płaca windykatora waha się w granicach 4 - 20 tysięcy złotych.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...