Agent ochrony
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Agent ochrony (popularnie nazywany ochroniarzem) jest pracownikiem firmy, świadczącej usługi ochrony osób i mienia. W zależności od zakresu usług danej firmy, pracownik ochrony może zajmować się konwojowaniem osób, pieniędzy lub towarów – ma wówczas za zadanie dostarczyć osoby lub materiały do miejsca docelowego, uniemożliwiając napad czy kradzież.

Ochroniarz zajmuje się również ochroną imprez różnego rodzaju (np. koncerty, obchody uroczystości, targi), ochroną przedsiębiorstw, urzędów, placówek handlowych, sklepów, magazynów, różnych instytucji, parkingów, placów budowy, budynków.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Dla osób zainteresowanych pracą agenta ochrony istnieje kilka możliwości rozpoczęcia kariery w tym zawodzie. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie można zdobyć w szkole policealnej, oferującej naukę na kierunku „pracownik ochrony” (bardzo często są to szkoły, które przygotowują również do pracy w zawodzie detektywa).

Nauka trwa dwa lata, podczas których odbywają się zajęcia związane z podstawami wykonywania zawodu, samoobroną, konwojowaniem, ochroną osób i mienia, zabezpieczaniem imprez masowych. Uczniowie uczą się także prawa cywilnego, karnego materialnego, handlowego i elementów kryminalistyki. Poznają również techniki interwencji oraz odbywają szkolenia strzeleckie. Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, który składa się z etapu pisemnego oraz etapu praktycznego.
Szkolenia w kategorii Służba publiczna