Inżynier pożarnictwa
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Inżynier pożarnictwa jest jednym z pracowników Straży Pożarnej, do którego należy wykonywanie działań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej i nadzorem nad jednostkami przeciwpożarowymi. Koordynuje i organizuje pracę i służbę poszczególnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a w razie klęsk żywiołowych organizuje pracę sztabów kryzysowych.

Zadaniem inżyniera pożarnictwa jest prowadzenie akcji ratowniczych podczas gaszenia pożarów, prowadzeniu akcji ratownictwa medycznego, technicznego i chemiczno-ekologicznego oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych lub komunikacyjnych.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Jedynym miejscem kształcącym w zawodzie inżyniera pożarnictwa jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Oferuje ona przygotowanie do zawodu zarówno dla strażaków pracujących w Państwowej Straży Pożarnej, jak i osób cywilnych.
Szkolenia w kategorii Służba publiczna