Inżynier pożarnictwa
Inżynier pożarnictwa - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Inżynier pożarnictwa)

Jak zostać inżynierem pożarnictwa


Jedynym miejscem kształcącym w zawodzie inżyniera pożarnictwa jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Oferuje ona przygotowanie do zawodu zarówno dla strażaków pracujących w Państwowej Straży Pożarnej, jak i osób cywilnych.


Kształcenie dla strażakówUbiegając się o przyjęcie do szkoły należy spełniać poniższe warunki:
 • posiadać świadectwo dojrzałości
 • mieć poniżej 25 lat
 • nie być karanym sądownie
 • spełniać wymagane warunki zdrowotne

W szkole należy złożyć następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz podania dostępny na stronie internetowej szkoły
 • odpis świadectwa dojrzałości
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu sprawnościowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • poświadczoną fotokopię dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywne zdanie egzaminu sprawnościowego, który stanowi przebiegnięcie toru przeszkód - zawiera on takie elementy jak przejście pod płotkami, skok przez skrzynię, przewroty, bieg na równoważni, przenoszenie manekina. Osoby, które zostaną zakwalifikowane i znajdą się na liście rankingowej są następnie wysyłane na specjalistyczne badania lekarskie i badania psychologiczne, potwierdzające ich zdolność do nauki w szkole, czyli do pełnienia służby kandydackiej. Następnie odbywa się 8-tygodniowe szkolenie kandydackie, zaś po jego pomyślnym zakończeniu kandydaci zostają przyjęci do Szkoły w stopniu podchorążych.

Studia I stopnia w Szkole Głównej trwa 4 lata, podczas których odbywają się zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, informatyki, termodynamiki, teorii pożarów, technicznych systemów zabezpieczeń, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, metodyki badań pożarów, środków gaśniczych itd. Uzupełnione są służbą w pododdziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Po zakończeniu nauki strażacy uzyskują tytuł inżyniera pożarnictwa (lub magistra inżyniera pożarnictwa, jeśli będą kontynuować naukę na studiach II stopnia) i są zobowiązani do odbycia 5-letniej służby w szeregach PSP (tzw. służba kandydacka). W przeciwnym razie zobowiązani są do zwrotu kosztów nauki. Lata spędzone w SGSP wliczają się do stażu pracy.


Kształcenie dla osób cywilnych:Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia dla osób cywilnych jest posiadanie świadectwa dojrzałości i pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

Ubiegając się o przyjęcie na studia należy złożyć:
 • wypełniony formularz podania dostępny na stronie internetowej Szkoły
 • odpis świadectwa dojrzałości
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
 • poświadczoną fotokopię dowodu osobistego
 • 3 zdjęcia w formie papierowej oraz jedno w formie elektronicznej


Osoby, które na świadectwie maturalnym nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia) przystępują do egzaminów pisemnych z tych przedmiotów.

Nauka w Szkole trwa 4 lata i kończy się napisaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Osoby cywilne mogą także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

Zobacz również:

Komentarze (2)
Po strażackiej jesteś oficerem w stopniu mł. kpt. i służysz w PSP. Po cywilnym tego nie ma.
jaka jest róznica miedzy osobami po kształcenia dla strażaków i jaka dla osób po kształcenaich dla cywilów