Inżynier pożarnictwa
Inżynier pożarnictwa - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Inżynier pożarnictwa)

Zawód inżynier pożarnictwa


Inżynier pożarnictwa jest jednym z pracowników Straży Pożarnej, do którego należy wykonywanie działań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej i nadzorem nad jednostkami przeciwpożarowymi. Koordynuje i organizuje pracę i służbę poszczególnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a w razie klęsk żywiołowych organizuje pracę sztabów kryzysowych.

Zadaniem inżyniera pożarnictwa jest prowadzenie akcji ratowniczych podczas gaszenia pożarów, prowadzeniu akcji ratownictwa medycznego, technicznego i chemiczno-ekologicznego oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych lub komunikacyjnych.

Nadzoruje także przestrzegania przepisów prawnych związanych z działalnością PSP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i prawem budowlanym. W zakresie zadań inżyniera pożarnictwa znajduje się również organizowanie szkoleń i doskonalenie kadr Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Inżynier pożarnictwa

ma także za zadanie dokonywanie analizy zagrożenia pożarowego w obiektach oraz ocenianie bezpiecznych warunków korzystania z zainstalowanych w nich instalacjach użytkowych. Organizuje także pomoc medyczną i psychologiczną osobom, które biorą udział w działaniach ratowniczych. Zadaniem inżyniera pożarnictwa jest także ustalenie przyczyn wybuchu pożaru i jego przebieg.

Dodatkowo po zdaniu odpowiedniego egzaminu i uzyskaniu uprawnień, technik pożarnictwa może sprawować funkcję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Zarobki inżyniera pożarnictwa


Bezpośrednio po przyjęciu do pracy inżynier pożarnictwa może liczyć na wynagrodzenie ok. 2000 brutto. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, może także liczyć na dodatki funkcyjne, mundurowe i dodatek za stopień.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...