Policjant
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Zawód policjanta stanowi jedną z bardziej intrygujących profesji na rynku pracy. Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestrzępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwania osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrostyczna oraz wszelkie działania prewencyjne.

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w policji mają do wyboru pracę w jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych, zaś w zależności od zainteresowań i umiejętności zatrudnienie można znaleźć w oddziałach lądowych, wodnych, oraz lotniczych.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Chcąc wstąpić w szeregi policji należy przede wszystkim spełniać poniższe kryteria::

 

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • być osobą niekaraną
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (osoby bez wykształcenia średniego mogą jednak znaleźć zatrudnienie w oddziałach prewencji za zgodą komendanta wojewódzkiego policji, o ile wykażą szczególne predyspozycje do pracy w zawodzie)
  • charakteryzować się zdolnością fizyczną i psychiczną do pracy w służbach uzbrojonych
  • posiadać umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej.
Szkolenia w kategorii Służba publiczna