Polityk
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Pojęcie polityki doskonale scharakteryzował Max Weber twierdząc, iż jest to walka o udział w sprawowaniu władzy lub możność wywierania wpływu na podział władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach między państwami".

 

Praca polityka polega na zdobywaniu i umacnianiu wpływów, rządzeniu w sposób charakterystyczny dla powierzonych mu stanowisk. Wspólnym mianownikiem jest rozwiązywanie problemów społecznych, realizowanie wcześniej ustalonego programu, rozporządzanie finansami i dobrami materialnymi oraz prowadzenie dialogu z elektoratem jak i innymi politykami.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Polityk nie ma obowiązku legitymować się jakimś szczególnym wykształceniem ale ze względu na powagę i złożoność tego zajęcia powinien posiadać odpowiednią wiedzę - przede wszystkim z dziedziny prawa i administracji. Wykształcenie lub doświadczenie w określonej dziedzinie jest jednak bardzo pomocne i otwiera możliwość działania w sferze politycznej dotyczącej właśnie tego specjalności. Kierunki studiów, które uchodzą za najlepiej przygotowujące do kariery politycznej to politologia, stosunki międzynarodowe, nauki ekonomiczne, administracja i prawo. Nie wyklucza to jednak absolwentów innych wydziałów. Ważnym elementem edukacji jest nauka języków obcych - w tym obowiązkowo angielskiego. Dziś jest to jeden z najsłabszych punktów urzędujących polityków. W czasach kiedy niemal każde miasto posiada zagraniczne miasto partnerskie jest to istotne również na szczeblu samorządowym.

Szkolenia w kategorii Służba publiczna