Polityk
Polityk - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Polityk)

Jak zostać politykiem

 

Polityk nie ma obowiązku legitymować się jakimś szczególnym wykształceniem ale ze względu na powagę i złożoność tego zajęcia powinien posiadać odpowiednią wiedzę - przede wszystkim z dziedziny prawa i administracji. Wykształcenie lub doświadczenie w określonej dziedzinie jest jednak bardzo pomocne i otwiera możliwość działania w sferze politycznej dotyczącej właśnie tego specjalności. Kierunki studiów, które uchodzą za najlepiej przygotowujące do kariery politycznej to politologia, stosunki międzynarodowe, nauki ekonomiczne, administracja i prawo. Nie wyklucza to jednak absolwentów innych wydziałów. Ważnym elementem edukacji jest nauka języków obcych - w tym obowiązkowo angielskiego. Dziś jest to jeden z najsłabszych punktów urzędujących polityków. W czasach kiedy niemal każde miasto posiada zagraniczne miasto partnerskie jest to istotne również na szczeblu samorządowym.

 

Jednym z najprostszych sposobów rozpoczęcia kariery politycznej jest zapisanie się do wybranej partii. Wymogi jakie powinien spełnić kandydat, a później członek ugrupowania są ustalane w ich statutach. Czynnikiem wspólnym dla wszystkich jest konieczność uiszczania składek członkowskich. Większość partii najchętniej widzi w swoich szeregach osoby wykształcone, wpływowe, o wysokim statusie społecznym. Bardzo często członkowie partii prowadzą rekrutacje wśród swoich znajomych. Jest to szczególnie popularny proceder na uczelniach wyższych. Wstępując do określonej partii nie należy spodziewać się jednak szybkiej i łatwej kariery oraz możliwości startowania w najbliższych wyborach. Każde z ugrupowań politycznych ma własną wewnętrzną hierarchię i promowani są najlepiej rokujący ale przy tym zasłużeni członkowie. Alternatywą jest możliwość założenia własnej partii lub stowarzyszenia, z którym można wystartować w wyborach. Wymaga to jednak zebrania odpowiedniej ilości podpisów i posiadania środków na sfinansowanie kampanii.

 

Prawdziwym kluczem do zrobienia kariery politycznej są kontakty. Te najlepiej wyrobić sobie w trakcie edukacji, działając w rozmaitych organizacjach np. samorządzie studenckim, klubach dyskusyjnych, młodzieżówkach partii, organizacjach społecznych i pozarządowych. Istotnym doświadczeniem jest możliwość brania udziału jako wolontariusz przy organizacji kampanii wyborczych, samych wyborów lub referendum. W tych miejscach można poznać wielu wpływowych ludzi, uznanych jak i przyszłych polityków. Tak zdobyte doświadczenie pozwala poznać lepiej świat polityki, programy i specyfikę poszczególnych partii oraz administracyjną stronę rządzenia.

 

Specjaliści od kreowania wizerunku polityków pojawili się w Polsce niedawno. W praktyce osoby zajmujące się tym istniały i towarzyszyły sprawującym władzę od wieków. Rozwój mediów jedynie nasilił nacisk na ten aspekt. Sposób wysławiania się, poruszania się, gestykulacja, mimika i wygląd zewnętrzny są istotnymi czynnikami wpływającymi na popularność polityka. Dlatego już od początku kariery warto ćwiczyć przemowy oraz zorientować się w dress codzie aby nie popełnić gafy, która skutecznie może odstraszyć potencjalnych zwolenników.

 

Polityka powinny cechować przymioty, które sprawiają, że jest on odpowiednim człowiekiem do decydowania o losach tysięcy, a nawet milionów ludzi. Najważniejsze są charyzma, odpowiedzialność, skuteczność, zdolności negocjacyjne, opanowanie, wyczucie, elastyczność ale również wierność własnym przekonaniom i prawdomówność. Wybór takiej drogi życiowej, podobnie jak w przypadku osoby duchownej, powinien być uwarunkowany powołaniem, a nie chęcią wzbogacenia się czy sprawowania władzy. Idealny polityk stawia dobro narodu nad korzyściami własnymi i partii, której jest członkiem.

 

Zobacz również:

Komentarze (3)
dodano dn. 2017-02-05
Cudownie określone zostały aspekty chęci bycia politykiem. Dzięki temu rozumuje rewolucję PiS, która stara się zrobić coś dla obywateli. W końcu coś działamy , nie wstyd mi za prezydenta. Czuje się dumna obywatelka RP
dodano dn. 2014-12-04
Tutaj jest w punktach opisane, jak zostać politykiem: http://jak-zostac.blogspot.com/2014/12/jak-zostac-lekarzem-kilka-sposobow.html
dodano dn. 2013-12-13
Fajny art, ale "dress codzie" - angielska pisownia i polska deklinacja :) poprawcie to, proszę :)