Polityk
Polityk - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Polityk)

Zawód polityka

 

Pojęcie polityki doskonale scharakteryzował Max Weber twierdząc, iż jest to „walka o udział w sprawowaniu władzy lub możność wywierania wpływu na podział władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach między państwami".


Praca polityka polega na zdobywaniu i umacnianiu wpływów, rządzeniu w sposób charakterystyczny dla powierzonych mu stanowisk. Wspólnym mianownikiem jest rozwiązywanie problemów społecznych, realizowanie wcześniej ustalonego programu, rozporządzanie finansami i dobrami materialnymi oraz prowadzenie dialogu z elektoratem jak i innymi politykami.

 

Krótka charakterystyka wybranych stanowisk:

 

 • Politycy na szczeblu lokalnym zajmują się sprawami samorządu. Podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania i rozwoju miasta, gminy, powiatu lub województwa, którym zarządzają. Rozwiązują problemy i rozporządzają pieniędzmi przeznaczonymi na funkcjonowanie podległych skarbowi państwa instytucji. Często nie są związani z żadną frakcją polityczną działającą w skali krajowej.

 

 • Poseł to członek parlamentu zobligowany do aktywnego uczestnictwach w obradach Sejmu i głosowania. Do jego przywilejów należy również udział w dyskusjach w czasie obrad, składanie wniosków i czynny oraz bierny udział w wyborach do organów Sejmu. Ma biuro poselskie zlokalizowane w okręgu, z którego pochodzi. Bardzo często zajmuje się również pracą w rozlicznych komisjach.

 

 • Senator jest członkiem Senatu czyli izby wyższej parlamentu. Do jego obowiązków należy czynny udział w jej obradach i głosowanie. Jeśli należy do komisji senackiej i na posiedzeniu przedstawiał jej stanowisko w sprawie określonej ustawy, po jej rozpatrzeniu jest zobligowany do uczestniczenia w posiedzeniach komisji sejmowych, gdzie przedstawia stanowisko Izby, którą reprezentuje.

 

 • Rada Ministrów w ramach polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa zajmuje się wszystkimi sprawami, które nie są zastrzeżone przez konstytucję dla innych organów władzy państwowej lub samorządowej. W praktyce oznacza to, że Rząd zapewnia wykonanie ustaw, ustala budżet państwa i kieruje jego wykonaniem, jest głównym wykonawcą polityki międzynarodowej i podlegają mu organy administracji rządowej.

 

 • Prezydent jako głowa państwa jest przede wszystkim najwyższym organem władzy wykonawczej i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Posiada wiele uprawnień wobec władzy sądowniczej i ustawodawczej. Jego obowiązkiem jest również branie czynnego udziału w polityce międzynarodowej.

 

 • Dyplomaci to specyficzny typ polityków. Sprawowanie funkcji konsula czy ambasadora wymaga odpowiedniego wykształcenia, znajomości języka i co najmniej elementarnej wiedzy o kraju, w którym będzie się pełnić te funkcję. Ich praca polega na reprezentowaniu ojczyzny oraz jej obywateli mieszkających na terenie państwa, w którym są dyplomatami.

 

Wyżej wymienione stanowiska to jedynie niewielka część polityków. Są nimi przede wszystkim wszystkie osoby działające w ramach partii i stowarzyszeń politycznych, które czasem nie pracują na publicznych stanowiskach. Ich praca ma jednak wpływ na funkcjonowanie państwa.

 

Zarobki polityka:

 

Zarobki polityków sprawujących funkcje publiczne są obliczane na podstawie z góry ustalonych zasad.

 

 • asystent posła - 1,8-4 tys. zł brutto

 • radny - od 250 zł do 2,7 tys. zł netto

 • burmistrz miasta 5-10 tys. zł brutto

 • prezydent miasta - 8-12 tys. zł brutto

 • poseł na Sejm i senator - średnio 10 tys. zł netto

 • minister - 13 tys. zł brutto

 • premier - 15 tys. zł brutto

 • prezydent RP - 19 tys. zł brutto

 • europoseł - 7 665 euro

 

Do tych sum dochodzą różne dodatki i benefity: diety, koszty prowadzenia kancelarii lub biura poselskiego oraz premie. W niektórych przypadkach możliwe jest łączenie dwóch funkcji np. posła i premiera.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
dodano dn. 2015-05-15
Andrzej daj spokój ;)
dodano dn. 2014-03-13
;) Uprzedzam że zostanę prezydentem RP