Strażak
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z elementów codziennej pracy to, obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuacja ludności z zagrożonego terenu, likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego.

Praca strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną bardzo często w trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach, dlatego kandydaci muszą wykazywać się doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Choroby układu oddechowego, cukrzyca czy wady serca uniemożliwiają wykonywanie tego zawodu.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Istnieją dwie możliwości wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszym sposobem jest przyjęcie do służby przygotowawczej, do której uprawnione są osoby spełniające poniższe warunki:
  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie są karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystają z pełni praw publicznych
  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP
Szkolenia w kategorii Służba publiczna