Strażnik Miejski
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Strażnik miejski jest jednym z przedstawicieli władz mundurowych, zatrudnionym w wydziale Straży Miejskiej. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona porządku publicznego i zapewnienie spokoju mieszkańcom danego miasta. Strażnicy kontrolują i w razie potrzeby interweniują w sytuacjach zakłócaniu spokoju czy próbach dewastacji obiektów prywatnych i państwowych. Do nich należy odprowadzanie nietrzeźwych osób do izby wytrzeźwień i odwożenie aresztowanych do komendy Policji. Strażnicy uczestniczą w działaniach zabezpieczających przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych, religijnych, imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Do strażników miejskich należy także kontrolowanie właściwego parkowania pojazdów w mieście.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Chcąc zostać strażnikiem miejskim trzeba przede wszystkim spełniać poniższe wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • ukończyć 21 lat
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • nie być karanym sądownie i cieszyć się dobrą opinią
  • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy strażnika miejskiego
Szkolenia w kategorii Służba publiczna