Żołnierz
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Żołnierz to osoba służąca na stałe lub tymczasowo w narodowych siłach zbrojnych danego kraju. Jego głównym zadaniem jest bronienie jego terytorium oraz udział w akcjach zbrojnych poza jego granicami jeśli pozostaje on w stanie wojny z innym państwem. W dzisiejszych czasach żołnierze biorą udział w działaniach militarnych o charakterze pokojowym. Są to interwencje najczęściej organizowane przez ONZ, zwłaszcza w sytuacjach kiedy działania jakiegoś kraju lub części jego obywateli mogą zakłócić międzynarodowy pokój. Wojsko jest zaliczane do grupy służb publicznych.

 

Inną ważną funkcją żołnierzy jest pomoc w utrzymaniu porządku  w kraju, w którym służy. Najbardziej skrajnym przypadkiem użycia wojska w działach wewnątrz macierzystego państwa jest wprowadzenie stanu wojennego, które może być spowodowane zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi czynnikami. W czasie pokoju żołnierze pomagają ludności cywilnej między innymi poprzez zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy wielkich katastrof.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Aby wstąpić do polskiej zawodowej armii należy:

 

  • mieć ukończone 18 lat
  • ukończyć co najmniej gimnazjum
  • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie
  • nie być karanym sądownie
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby potwierdzone przez wojskową komisję lekarską
  • być w dobrej kondycji, co jest potwierdzane testami sprawnościowymi podczas procesu rekrutacji
  • mieć pełnię zdolności praw publicznych

 

Ostatnie komentarze do zawodu
Szkolenia w kategorii Służba publiczna