Żołnierz
Żołnierz - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Żołnierz)

Jak zostać Żołnierzem

 

Aby wstąpić do polskiej zawodowej armii należy:

 

 • mieć ukończone 18 lat
 • ukończyć co najmniej gimnazjum
 • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie
 • nie być karanym sądownie
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 • posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby potwierdzone przez wojskową komisję lekarską
 • być w dobrej kondycji, co jest potwierdzane testami sprawnościowymi podczas procesu rekrutacji
 • mieć pełnię zdolności praw publicznych

 

Dodatkowym atutem może być doświadczenie zawodowe lub specjalne kwalifikacje, kiedy wiedza nabyta przez kandydata na żołnierza może być przydatna w wojsku np. lekarze, mechanicy itp. Dotychczas szeregowymi w armii byli zazwyczaj żołnierze poborowi. W związku z tym zmieniła się też rola podoficerów, od których teraz wymaga się większej odpowiedzialności, zdolności pedagogicznych i etycznych kwalifikacji. Obecnie w Polsce znajduje się osiem szkół podoficerskich:

 

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu;
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu;
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie;
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce;
 • Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do tych szkół muszą oprócz wyżej wymienionych warunków posiadać wykształcenie średnie. W razie zapotrzebowania sił zbrojnych możliwe jest awansowanie starszego szeregowego na stopień kaprala, a wiec najniższy stopień podoficerski.

 

O przyjęcie w szeregi zawodowej armii w stopniu oficera mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra lub równorzędny oraz stopień oficera. Kandydat do takiej służby może również rozpocząć szkolenie w jednej ze szkół oficerskich:

 

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Zasady rekrutacji w nich reguluje ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Najważniejszymi kryteriami obok wyników w nauce przy przyjęciu jest niekaralność i sprawność fizyczna kandydata. W Polsce honorowane są dyplomy równorzędnych zagranicznych uczelni.

 

W przypadku posiadania już tytułu magistra uzyskanego w szkole innej niż oficerska kandydat może przejść szkolenie wojskowe i przystąpić do egzaminu na oficera.

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych ubiegający się o przyjęcie do służby powinni kierować wnioski do Szefa Sztabu Generalnego WP. Wymagane dokumenty to:

 • Życiorys;
 • Odpis skrócony aktu urodzenia;
 • Dokument potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • Odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy;
 • Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

We wniosku należy zaznaczyć o przyjęcie do jakiej jednostki i ewentualnie na jakie stanowisko stara się kandydat.

 

Zobacz również:

Komentarze (4)
Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Koszalinie z tego co wiem już nie ma...
nic nie ma o WAT w Warszawie
dodano dn. 2012-05-14
A co to za hasło: Cieszyć się nieposzlakowaną opinią. A jeżeli będę taką miał, ale nie będę się nią cieszył to się nie dostanę do wojska ??
Nie aktualne dane macie: nie wymagane jest wyłacznie obywatelstwo polskie moze byc podwójne. Wiem bo sprawdzalem mam polsko- francuskie obywatelstwo, w przepisach jest dopuszczalne podwojne