Informatyk
Informatyk - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Informatyk)

Jak zostać Informatykiem

Jeszcze kilka lat temu aby zostać informatykiem wystarczyła wiedza i umiejętności praktyczne w tym zakresie. Obecnie pracodawcy wymagają jednak wykształcenia, które dostarcza podstawowych ale niezbędnych informacji i umiejętności. Informatyki można się uczyć w szkołach średnich oraz  studiować ją na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych i w szkołach policealnych. W zależności od uczelni nauka trwa od 2 do 5 lat.

 

Przedmioty wchodzące w skład nauki informatyki na politechnikach są związane z wybranym wydziałem. Elementem wspólnym jest duża ilość przedmiotów technicznych i praktycznych. Od III roku na politechnikach i uniwersytetach istnieje większy wybór zajęć, które można komponować w dowolne bloki specjalizacyjne, a te rzetelniej przygotowują do konkretnego zawodu. Absolwenci politechnik najczęściej pracują po studiach w miejscach wymagających dużej wiedzy technicznej i umiejętności wykorzystana jej w praktyce. Ukończenie kierunku gdzie informatyka łączy się z elementami automatyki czy robotyki dają niemal gwarancję zatrudnienia, również za granicą. W ofertach uczelni można znaleźć informatyczne studia w całości prowadzone po angielsku.

 

Obok zajęć z zagadnięć związanych z informatyką jak np. podstawy programowania oraz z elektroniką uczelnie kładą duży nacisk na przedmioty matematyczne. Zwłaszcza w czasie pierwszych trzech lat nauki stanowią one spory procent wszystkich zajęć. Dlatego informatykę z reguły wybierają ludzie o tzw. ścisłych umysłach, dla których nauka skomplikowanych matematycznych pojęć nie stanowi problemu.

 

W czasie studiów można uzyskać tytuł licencjacki, inżyniera lub magistra informatyki. Zależy to od długości ich trwania oraz rodzaju wybranego wydziału. 

 

Ukończenie studiów to tak naprawdę początek edukacji informatyka. Ważniejsze od kwalifikacji naukowych są jego umiejętności, zdolność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.

 

Zobacz również:

Komentarze (1)
Zapraszam do darmowego, zaocznego Studium Informatyki, w którym zajęcia są co drugi weekend. Certyfikat CISCO i zawód technika informatyka zdobędziesz w 4 semestry. Prowadzimy dwa nabory w roku. http://wci.pl/studium