Tester oprogramowania
Tester oprogramowania opis i zarobki
Informacje o wybranym zawodzie (Tester oprogramowania)

Tester oprogramowania

W ostatnich latach funkcja testera oprogramowania zdecydowanie zyskała na znaczeniu. W związku z tym, iż branża IT niemal w sposób jednoznaczny kojarzy się z programistami, grafikami komputerowymi i projektantami, stanowisko pracy testera oprogramowania było często dyskryminowane, czego główną przyczyną jest fakt, iż osoba zajmująca się zawodowo testowaniem nie musi posiadać wykształcenia związanego z branżą programistyczną, wystarczy zaangażowanie, umiejętność posługiwania się komputerem (w tym narzędziami wspomagającymi przeprowadzanie testów), chęć nauki, dociekliwość w rozwiązywaniu problemów, oraz specjalistyczne szkolenie z zakresu testowania oprogramowania. Kim jest i czym się zajmuje tester oprogramowania?

Tester oprogramowania to osoba, do której głównych zadań należą weryfikacja i walidacja aplikacji komputerowych. Pierwsze z wymienionych polega na sprawdzeniu zgodności programu z założeniami projektowymi – specyfikacją, która powstała na etapie projektowania, tworzenia wytycznych określających, jak ma działać dana aplikacja. Walidacja to proces sprawdzający działanie programu pod kątem wymagań użytkownika, czy jest zgodny z jego oczekiwaniami.

W związku z powyższą definicją testowanie oprogramowania to proces, który może być wdrożony na różnych etapach tworzenia programu, tester z pewnością znajdzie więc pracę zarówno w początkowej fazie, w trakcie projektowania aplikacji, a nawet w momencie tworzenia założeń do programu, jako osoba doświadczona, która już na tym etapie może wyeliminować potencjalne błędy, jak również osoba testująca gotowy program pod kątem błędów, sprawności działania lub funkcjonalności. Tester oprogramowania bardzo często patrzy na program z innej perspektywy, niż programista, widząc aplikację jako końcowy produkt, który powinien w pełni realizować swoje zadania i być użyteczny dla użytkownika.

Oczywiście tester oprogramowania musi dostarczyć odpowiednich danych pozostałym działom firmy produkującej oprogramowanie. Dane te muszą być odpowiednio opisane i usystematyzowane, tak by były przydatne np. dla programistów, którzy zajmą się eliminacją wykrytych błędów w kodzie źródłowym. Tester oprogramowania musi zatem działać w oparciu o plan testu,  przygotowany w związku z otrzymaną specyfikacją wymagań danej aplikacji, następnie dobiera odpowiednie narzędzie do przeprowadzenia testu, tworzy i koordynuje grupę testerów, wykrywa i zgłasza usterki do naprawy, współpracuje na bieżąco z programistami i w efekcie odpowiada za ostateczne wdrożenie programu.

Nie wnikając w szczegółową metodologię testowania oprogramowania, można wyróżnić kilka podstawowych testów:  testy wymagań – sprawdzające zgodność programu z wymaganiami i założeniami, obejmujące również testy funkcjonalne, testy akceptacyjne (przede wszystkim testy alfa – przeprowadzane po zakończeniu prac nad pierwszą wersją programu), testy poszczególnych elementów systemu oraz testy regresyjne - przeprowadzane na niezmienionych elementach programu po wykonaniu zmian w oprogramowaniu.

Zarobki testera oprogramowania

Zarobki profesjonalnego testera oprogramowania nie należą do najniższych w branży IT i zależą od stopnia zaawansowania oraz specjalizacji testera. Początkujący tester oprogramowania może co prawda liczyć na około 2500 zł do 3500 zł na rękę, jednak tester z kilkuletnim stażem, analityk zarządzający projektem lub szef zespołu może z powodzeniem liczyć na zarobki przekraczające ponad 10 000 zł brutto.  Na wysokie wynagrodzenie na tym stanowisku pracy ma wpływ nie tylko doświadczenie testera oraz jego staż pracy, ale także posiadane certyfikaty i specjalistyczne szkolenia, najwyżej cenione są te przyznawane przez ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...