Instruktor Nordic Walking
Instruktor Nordic Walking - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Instruktor Nordic Walking)

Jak zostać instruktor Nordic Walking

 

Wraz z rosnąca popularnością Nordic Walking w Polsce pojawiło się wiele szkół oferujących kursy na instruktorów tej dyscypliny sportu. Do wyboru jest kurs dający uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce oraz krajach UE oraz kurs międzynarodowy. Kursy te w pewnym stopniu różnią się programem i ceną. Za kurs uprawniający do wykonywania pracy instruktora w Polsce trzeba zapłacić ok 370 - 420 złotych. Kurs dający międzynarodowe uprawnienia jest dwa razy droższy.

 

Instruktorem Nordic Walking może zostać:

  • absolwent lub student AWF (po II roku)
  • absolwent lub student rehabilitacji (po II roku)
  • osoba posiadająca tytuł instruktora sportu lub instruktora rekreacji
  • osoba, która od minimum trzech lat zajmuje się zawodowo sportem i może to udokumentować
  • osoba, która od minimum trzech lat zajmuje się zawodowo turystyką lub rekreacją ruchową
  • Osoby, które nie spełniają powyższych warunków, a chciałyby pracować w tym zawodzie mogą przystąpić do kursu po którym otrzymają tytuł Przewodników NW. Tytuł ten uprawnia do prowadzenia zajęć z osobami, które wcześniej były wstępnie przeszkolone przez instruktora NW.


Kurs na instruktora trwa 1-2 dni i obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Każda z nich kończy się egzaminem.

 

Część praktyczna obejmuje:

  • historię NW
  • zalety, aspekty zdrowotne, pozytywne efekty treningu
  • technikę marszu
  • zasady doboru kijków
  • charakterystykę różnic pomiędzy kijkami do NW i kijkami trekkingowymi
  • zasady treningu grupowego i zasady dotyczące podziału ze względu na takie czynniki jak wiek, kondycja fizyczna, płeć
  • zasady pierwszej pomocy

 

Częśc teoretyczna obejmuje:

  • naukę techniki NW
  • rozgrzewkę i wskazane ćwiczenia rozciągające przed treningiem
  • praktyczna nauka doboru i zakładania kijków
  • akcesoria i strój do NW


Aby przystąpić do kursu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (oryginały do wglądu oraz kopie)
  • formularz zgłoszeniowy, który w większości szkół można przesłać również przez internet
  • potwierdzenie wpłaty opłaty egzaminacyjnej
  • Podczas kursu należy również pamiętać o włożeniu odpowiedniego stroju oraz obuwia.

 

Po ukończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do szkoleń uzupełniających np. z zakresu suplementacji lub zastosowania NW w wybranych dyscyplinach sportu.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
Najlepiej do zawodówki - profil Nordic Walking
jestem w 3 klasie gimnazjum . chciałabym w przyszłości pełnić ten zawód . do jakiej szkoły bym musiała iść po gim.?