Instruktor Nordic Walking
Instruktor Nordic Walking - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Instruktor Nordic Walking)

Jak zostać instruktor Nordic Walking

 

Wraz z rosnąca popularnością Nordic Walking w Polsce pojawiło się wiele szkół oferujących kursy na instruktorów tej dyscypliny sportu. Do wyboru jest kurs dający uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce oraz krajach UE oraz kurs międzynarodowy. Kursy te w pewnym stopniu różnią się programem i ceną. Za kurs uprawniający do wykonywania pracy instruktora w Polsce trzeba zapłacić ok 370 - 420 złotych. Kurs dający międzynarodowe uprawnienia jest dwa razy droższy.

 

Instruktorem Nordic Walking może zostać:

 • absolwent lub student AWF (po II roku)
 • absolwent lub student rehabilitacji (po II roku)
 • osoba posiadająca tytuł instruktora sportu lub instruktora rekreacji
 • osoba, która od minimum trzech lat zajmuje się zawodowo sportem i może to udokumentować
 • osoba, która od minimum trzech lat zajmuje się zawodowo turystyką lub rekreacją ruchową
 • Osoby, które nie spełniają powyższych warunków, a chciałyby pracować w tym zawodzie mogą przystąpić do kursu po którym otrzymają tytuł Przewodników NW. Tytuł ten uprawnia do prowadzenia zajęć z osobami, które wcześniej były wstępnie przeszkolone przez instruktora NW.


Kurs na instruktora trwa 1-2 dni i obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Każda z nich kończy się egzaminem.

 

Część praktyczna obejmuje:

 • historię NW
 • zalety, aspekty zdrowotne, pozytywne efekty treningu
 • technikę marszu
 • zasady doboru kijków
 • charakterystykę różnic pomiędzy kijkami do NW i kijkami trekkingowymi
 • zasady treningu grupowego i zasady dotyczące podziału ze względu na takie czynniki jak wiek, kondycja fizyczna, płeć
 • zasady pierwszej pomocy

 

Częśc teoretyczna obejmuje:

 • naukę techniki NW
 • rozgrzewkę i wskazane ćwiczenia rozciągające przed treningiem
 • praktyczna nauka doboru i zakładania kijków
 • akcesoria i strój do NW


Aby przystąpić do kursu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (oryginały do wglądu oraz kopie)
 • formularz zgłoszeniowy, który w większości szkół można przesłać również przez internet
 • potwierdzenie wpłaty opłaty egzaminacyjnej
 • Podczas kursu należy również pamiętać o włożeniu odpowiedniego stroju oraz obuwia.

 

Po ukończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do szkoleń uzupełniających np. z zakresu suplementacji lub zastosowania NW w wybranych dyscyplinach sportu.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
Najlepiej do zawodówki - profil Nordic Walking
jestem w 3 klasie gimnazjum . chciałabym w przyszłości pełnić ten zawód . do jakiej szkoły bym musiała iść po gim.?