Teresa (użytkownik niezarejestrowany)
dodano dn. 2011-06-21 00:00

Pełna treść komentarza:

Nordic walking nie jest sportem! To forma rekreacji ruchowej, styl zycia. Uprawnienia zawodowe nadaje jedynie Minister Sportu. Od czerwca br żadna szkoła prywatna nie ma pozwolenia na wydawanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej, a jedynie kilka TKKFów. Technikę NW nie wymyślili narciarze, ale konkretnie Marko Kantaneva. Dlaczego w Polsce wszyscy kopiują nie sprawdzone wiadomości na temat NW? Dlaczego organizuje się masowe marsze i zawody? NW to nie wyścigi. Warto poczytać u źródła: www.onwf.org