Pilot wycieczek
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Pilot wycieczek jest osobą, która w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad grupą uczestników i dba o właściwy przebieg programu wycieczki. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wycieczki bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o właściwe zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację wszystkich punktów programu wycieczki.

Zawód pilota nie jest jednak równoznaczny z zawodem przewodnika turystycznego – pilot musi dopilnować całokształtu zorganizowanej wycieczki, jednak nie oprowadza on turystów po trasach turystycznych.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Do pracy w charakterze pilota wycieczek uprawnione są osoby, które:
  • ukończyły 18 lat
  • mają wykształcenie co najmniej średnie
  • posiadają stan zdrowia, umożliwiający pracę w zawodzie
  • nie są karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota
  • wycieczek
  • odbyły szkolenia na pilota wycieczek
  • zdały egzamin zawodowy

Ostatnie komentarze do zawodu
Szkolenia w kategorii Turystyka i Rekreacja
Wrocław
04.05.2016
08.05.2016
Rzeszów
01.07.2014
31.07.2014
Gdańsk
26.03.2013
27.04.2013
Warszawa
30.07.2012
22.09.2012
Warszawa
30.07.2012
01.09.2012
Warszawa
26.07.2012
17.02.2014
Warszawa
11.07.2012
21.07.2012
Olsztyn
11.07.2012
20.07.2012
Gdańsk
11.07.2012
29.07.2012