Przewodnik turystyczny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Przewodnik turystyczny jest osobą, której podstawowym zajęciem jest oprowadzanie wycieczek i turystów indywidualnych po określonym mieście, regionie czy wyznaczonej trasie. Są to osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zdobyte dzięki ukończonym kursom i szkoleniom.

Bez względu na charakter swojej pracy, przewodnik musi zawsze posiadać szeroką i szczegółową wiedzę o obszarze, po którym oprowadza turystów. Musi być w stanie udzielić najważniejszych informacji, znać historię danego miejsca i odwiedzanych obiektów wraz z ich zbiorami, najciekawsze legendy, anegdoty i wydarzenia, związane ze zwiedzanymi terenami.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Ubiegając się o uprawnienia przewodnika turystycznego, należy:
  • być osobą pełnoletnią
  • ukończyć szkołę średnią
  • posiadać stan zdrowia umożliwiający pracę w zawodzie
  • nie być osobą karaną za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • odbyć szkolenie i praktykę przewodnicką
  • zdać egzamin na przewodnika turystycznego
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Przewodnik turystyczny to zawód dla ludzi z pasją. Po zdobyciu uprawnień można zdecydować czy chce się pracować na stałe w biurze turystycznym lub obiekcie np. zamku, pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy też otworzyć własną działalność gospodarczą. Ta ostatnia forma jest bardzo popularna i nie wyklucza współpracy z niemal żadną organizacją lub firmą.

Założenie firmy przez przewodnika turystycznego nie wymaga dużych nakładów finansowych. Konieczna jest natomiast samodyscyplina, która pozwoli utrzymać działalność gospodarczą poza sezonem.

Szkolenia w kategorii Turystyka i Rekreacja
Wrocław
04.05.2016
08.05.2016
Rzeszów
01.07.2014
31.07.2014
Gdańsk
26.03.2013
27.04.2013
Warszawa
30.07.2012
22.09.2012
Warszawa
30.07.2012
01.09.2012
Warszawa
26.07.2012
17.02.2014
Warszawa
11.07.2012
21.07.2012
Olsztyn
11.07.2012
20.07.2012
Gdańsk
11.07.2012
29.07.2012