Ratownik górski
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Zawód ratownika górskiego wymaga dużego poświęcenia oraz mnóstwa wolnego czasu. Aby zostać ratownikiem górskim należy przejść szereg szkoleń i kursów oraz spełnić wiele wymogów regulaminowych - wszystko kończy się niezwykle trudnym egzaminem.

Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Ratownik górski to osoba o dobrej kondycji ficzycznej, którą cechuje chęć służenia innym ludziom, wyższej idei, jaką niewątpliwie jest niesienie pomocy potrzebującym.

Ostatnie komentarze do zawodu

Brak komentarzy.

Szkolenia w kategorii Turystyka i Rekreacja
Wrocław
04.05.2016
08.05.2016
Rzeszów
01.07.2014
31.07.2014
Gdańsk
26.03.2013
27.04.2013
Warszawa
30.07.2012
22.09.2012
Warszawa
30.07.2012
01.09.2012
Warszawa
26.07.2012
17.02.2014
Warszawa
11.07.2012
21.07.2012
Olsztyn
11.07.2012
20.07.2012
Gdańsk
11.07.2012
29.07.2012