Ratownik górski
Ratownik górski jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Ratownik górski)

Jak zostać ratownikiem górskim?

Ratownik górski to nie jest zawód dla każdego. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej GOPR, jest to praca dla osób młodych (od 18 do 35 roku życia), sprawnych fizycznie, o dobrej kondycji, pozbawionych lęku wysokości, dla których góry to pasja. Ratownikiem górskim może zostać zarówno kobieta, jak i mężczyzna – wymagania bowiem są takie same dla obu płci. Niestety jest to bardziej powołanie, niż zawód, dlatego GOPR poszukuje ludzi z pasją, o stabilnej sytuacji finansowej.

Oczywiście są też inne wymagania regulaminowe, jak np. fakt, że kandydat powinien mieszkać na terenie działania preferowanej Grupy GOPR lub TOPR, z którą chciałby się związać. Musi być w pełni dyspozycyjny oraz posiadać rozległą wiedzę na temat topografii rejonu górskiego, w którym działa konkretna Grupa.

Kandydat na ratownika górskiego powinien dobrze się orientować również w innych rejonach górskich i musi umieć jeździć na nartach na poziomie kursu kwalifikacyjnego – jak podkreśla GOPR – ten wymóg uzależniony jest od specyfiki konkretnej Grupy.

Ratownik górski przechodzi podstawowy kurs pierwszej pomocy lekarskiej, który trwa ok. 10 godzin, powinien się zatem cechować doskonałą znajomością anatomii ludzkiego organizmu. Jeśli chodzi o umiejętność jazdy na nartach, znajomość podstaw pierwszej pomocy medycznej oraz orientację w terenie górskim (znajomość topografii gór) to są to wymogi potwierdzane egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną.

W kolejnym etapie kandydat na ratownika górskiego powinien uzyskać pozytywną rekomendację od przynajmniej dwóch innych ratowników górskich, którzy wprowadzą aspirującą do tego miana osobę i potwierdzą jej kandydaturę w specjalnym kwestionariuszu. Po spełnieniu powyższych wymagań i zdaniu egzaminów zostaje się tzw. kandydatem na ratownika i pełni się co najmniej dwuletni staż, w trakcie którego oprócz dyżurów ratowniczych przechodzi się liczne szkolenia i kursy ratownicze – nie mniej niż 120 godzin rocznie. Zwieńczeniem tego etapu jest kurs I stopnia, który kończy się egzaminem, po którym zostaje się prawdziwym ratownikiem górskim. Wszystko zwieńczone jest złożeniem przyrzeczenia oraz założeniem oficjalnej odznaki tzw. „blachy”. Bardziej wytrwali ratownicy górscy mogą po pewnym czasie i zdobyciu doświadczenia awansować na aspirantów, instruktorów lub nawet szefów Grupy.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...