Ratownik górski
Ratownik górski opis i zarobki
Informacje o wybranym zawodzie (Ratownik górski)

Ratownik górski

Pojęcie ratownika górskiego reguluje Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, która definiuje ratownika górskiego jako osobę spełniającą wymagania ustawy z dnia 8 września 2006 roku o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, posiadającą uprawnienia instruktorskie oraz ratownicze z zakresu ratownictwa górskiego, jak również specjalistyczną wiedzę z zakresu technik ratownictwa oraz topografii terenu. Ratownik górski to osoba, która uczestniczy w zorganizowanych akcjach ratowniczych w terenach górskich, udziela pomocy medycznej (pierwszej pomocy lekarskiej) w sytuacji gdy nie ma lekarza lub pielęgniarki, zajmuje się organizacją transportu lub miejsca opieki dla poszkodowanych, a także informuje o właściwym zachowaniu się w górach, pełniąc funkcje informacyjną i edukacyjną. Bardzo często do zadań ratownika górskiego należy analizowanie zmian pogody, przewidywanie związanych z tym zagrożeń oraz informowanie o nich użytkowników terenów górskich. Ratownik górski bierze czynny udział w ćwiczeniach, szkoleniach specjalistycznych, a także organizuje akcje ratunkowe i poszukiwawcze.

Ratownicy górscy w Polsce należą do jednej z dwóch organizacji: GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) lub TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), które są podmiotami właściwymi, wskazanymi w ustawie. Ratownictwo górskie mogą sprawować też inne podmioty o ile uzyskały zgodę od ministra spraw wewnętrznych. Oczywiście w ramach powyższych organizacji działa wiele Grup o lokalnym charakterze (rejonie działania).

Zarobki ratownika górskiego

Niestety zarobki ratownika GOPR lub TOPR nie są wysokie lub też nie ma ich wcale (pamiętajmy że są to organizacje ochotnicze), to bardziej służba oparta na pasji i miłości do gór oraz ludzi gór, przeznaczona dla osób chcących służyć wyższej idei. Jak głosi na swojej stronie internetowej GOPR – ratownicy o pieniądzach nie rozmawiają. Młody ratownik na etacie może liczyć na około 1500 – 1800 zł netto, starsi ratownicy lub na wyższych stanowiskach mogą otrzymać niewielkie dodatki np. związane z wysługą lat.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...