Recepcjonista/recepcjonistka
Recepcjonista/recepcjonistka - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Recepcjonista/recepcjonistka)

Jak zostać recepcjonistą/recepcjonistką

 

Wymagania wobec recepcjonistów są bardzo różne w zależności od hotelu czy ośrodka wypoczynkowego, poszukującego pracowników.

Do najczęściej stawianych wymogów należą:

  • wykształcenie wyższe (najlepiej na kierunku hotelarstwo, turystyka i rekreacja, administracja, zarządzanie, księgowość itd.)
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego (bardzo często wymagane są dwa języki)
  • umiejętność biegłej obsługi komputera ( w tym pakiet Office) i urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka)
  • doświadczenie w podobnej pracy (np. w sekretariacie)
  • znajomość obsługi kasy fiskalnej

 

W przypadku mniejszych ośrodków wymagane jest najczęściej wykształcenie średnie, znajomość jednego języka obcego i biegła obsługa komputera.

Niezależnie od już posiadanego wykształcenia, osoby zainteresowane pracą recepcjonisty mogą ukończyć szkołę policealną na kierunku „recepcjonista/recepcjonistka". Są to najczęściej jednoroczne szkoły, które w programie zajęć oferują takie przedmioty jak działalność recepcji, podstawy przedsiębiorczości i marketingu, podstawy turystyki, usługi turystyczne i działalność usługowa. Szkoły te przygotowują kandydatów od strony praktycznej do wykonywania zawodu recepcjonisty.

 

Inną możliwością jest ukończenie specjalnych kursów z zakresu obsługi recepcji - są one  przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i osób już zatrudnionych na stanowisku recepcjonisty. Obejmują zagadnienia związane z pracą recepcjonisty - jego zadaniami, wymaganiami, etyką zawodu, podstawami przedsiębiorczości, ekonomiką, obsługą gości hotelowych.

Najlepszą opcją jest jednak ukończenie studiów, które przygotowują do pracy w zawodach związanych z hotelarstwem. Uczelnie, które oferują naukę na kierunku „turystyka i rekreacja" dają możliwość wyboru odpowiedniej specjalizacji związanej z branżą hotelarską (np. „zarządzanie w hotelarstwie", „zarządzanie małą firmą"), co umożliwia zdobycie wiedzy wymaganej na stanowisku recepcjonisty.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...