Rezydent
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Rezydent jest pracownikiem biura podróży, którego podstawowym zadaniem jest opieka nad klientami firmy podczas wyjazdu. Zawód rezydenta bardzo często bywa utożsamiany z zajęciem pilota wycieczek, chociaż jest to błędna opinia. Podczas gdy pilot opiekuje się turystami w trakcie trwania podróży do docelowego miejsca wycieczki i z powrotem, rezydent ma zadanie zapewnienie im opieki podczas pobyty w miejscu docelowym.

W sezonie wakacyjnym rezydenci najczęściej przebywają na stałe w miejscowościach, do których biuro podróży wysyła najwięcej wycieczek. Po dotarciu turystów na miejsce, rezydent przejmuje od pilota wycieczki nadzór nad nimi i opiekuje się aż do zakończenia imprezy turystycznej.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Rezydentem może zostać każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Uprawnienia do zostania rezydentem zdobywa się na specjalnie organizowanych kursach, zaś biura podróży biorą najczęściej pod uwagę posiadane doświadczenie w podobnej pracy. Dlatego bardzo często rezydentami zostają osoby, które już posiadają uprawnienia pilota wycieczek i doświadczenie w podobnej pracy (niektóre firmy wręcz wymagają licencji pilota wycieczek).
Szkolenia w kategorii Turystyka i Rekreacja
Wrocław
04.05.2016
08.05.2016
Rzeszów
01.07.2014
31.07.2014
Gdańsk
26.03.2013
27.04.2013
Warszawa
30.07.2012
22.09.2012
Warszawa
30.07.2012
01.09.2012
Warszawa
26.07.2012
17.02.2014
Warszawa
11.07.2012
21.07.2012
Olsztyn
11.07.2012
20.07.2012
Gdańsk
11.07.2012
29.07.2012