Nowości i Artykuły
Tytuł: Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie dodano dn. 2018-10-07

 

Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie

We wrześniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wskaźnik bezrobocia w analizowanym miesiącu br. wyniósł tyle samo co w sierpniu. Co warto podkreślić, we wrześniu 2018 roku bez pracy pozostawało 948,8 tys. osób, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wówczas jako bezrobotne zarejestrowanych było 1,2 mln osób.

Wskaźnik bezrobocia od dłuższego czasu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, co oznacza, że dostępność siły roboczej nadal jest sporym problemem dla przedsiębiorców. Jak podkreśla Monika Fedorczuk, ekspert dr. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan – „Dość często przywoływanym lekarstwem na problemy pracodawców z zapewnieniem odpowiedniej liczby osób do pracy jest aktywizacja osób biernych zawodowo, również tych którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy z powodu wieloletnich negatywnych doświadczeń w tym zakresie. Aby osoby pozostające poza rynkiem pracy wróciły do zatrudnienia, należy zaoferować skuteczne i adekwatne do bieżących potrzeb narzędzia podnoszenia i potwierdzania kompetencji, znacznie wykraczające poza obecnie dostępne w urzędach pracy formy aktywizacji. Warto również zauważyć, że w obszarze zainteresowania publicznych służb zatrudnienia powinny znaleźć się nie tylko osoby, które mają status bezrobotnego, ale również te, które nie zarejestrowały się z różnych względów w powiatowym urzędzie pracy, ale równocześnie nie pracują.”

Stopa bezrobocia z podziałem na województwa

Najniższą stopę bezrobocia we wrześniu br. zarejestrowano w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Wskaźnik bezrobocia poniżej krajowej średniej zarejestrowano w analizowanym okresie w następujących województwach: dolnośląskim (5,1 proc.), lubuskim (5,7 proc.), małopolskim (4,7 proc.), mazowieckim (5,0 proc.), pomorskim (4,9 proc.), śląskim (4,4 proc.) oraz wielkopolskim (3,2 proc.).

 

Komentarze (0) + Dodaj własny komentarz

Brak komentarzy...