Nowości i Artykuły
Tytuł: Co czeka rynek pracy w 2018 roku? dodano dn. 2018-01-07

 

Co czeka rynek pracy w 2018 roku?

Czy rynek pracy w 2018 roku wciąż będzie podążał zgodnie z pozytywnym trendem, osiągając podobne wyniki co w 2017 roku? Jak podkreślają eksperci z Work Service S.A., z pewnością wiele aspektów z poprzedniego roku w 2018 r. zostanie utrzymanych, ale możemy się spodziewać również wielu zmian. Bezrobocie wciąż będzie spadać, jednak już nie tak dynamicznie, jak miało to miejsce w ostatnim czasie, możemy się też spodziewać dalszego umacniania pozycji pracownika na rynku, wzrostu płac, faktem też się stały zmiany w sposobie zatrudniania cudzoziemców.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Zmiany objęły w szczególności zasady zatrudniania obcokrajowców do pracy sezonowej i krótkoterminowej.  Jedną z pozytywnych zmian jest wydłużenie czasu, na jaki możemy zatrudnić obcokrajowca (z państw trzecich) do pracy sezonowej z dotychczasowych 6 miesięcy do 9 miesięcy. Potrzebne jednak do tego będzie nam pozwolenie o pracę, które otrzymamy po spełnieniu dwóch warunków:

- musimy zagwarantować cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe, niż innych pracowników wykonujących taką samą pracę,

- musimy również wykazać, że zatrudnienie cudzoziemca jest konieczne i nie mamy możliwości zaspokojenia naszych potrzeb kadrowych w oparciu o krajowy, lokalny rynek pracy.

Co jeszcze czeka nas w bieżącym roku? Otóż z pewnością możemy się spodziewać dalszego wzrostu płac. Malejące zasoby kadrowe wywołują coraz większą presję płacową. Pracodawcy kuszą nowych pracowników atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia, zarówno tymi finansowymi, jak i benefitami pozapłacowymi.

„Przed nami rok zapowiadanych wielkich inwestycji, które mają być motorem dla rozwoju gospodarczego. Dla ich powodzenia kluczowa będzie dostępność odpowiednich kadr. Dlatego to czynniki związane z rynkiem pracy mogą odpowiadać w 2018 roku, za podtrzymanie wzrostu PKB przekraczającego 4%. Poza dużym popytem na pracowników spodziewamy się również dalszych spadków bezrobocia, które jednak będą wolniejsze niż w ostatnich latach. Mimo to zakładamy, że w 2018 roku ujrzymy wyniki poniżej 6%, a przy tym we wszystkich województwach stopa rejestrowanego bezrobocia będzie już jednocyfrowa” – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Komentarze (0) + Dodaj własny komentarz

Brak komentarzy...