Nowości i Artykuły
Tytuł: Lojalny pracownik na wagę złota dodano dn. 2018-05-03

 

Lojalny pracownik na wagę złota

Zachowanie lojalności wobec swojego pracodawcy to obowiązek każdego pracownika, wynikający wprost z przepisów Kodeksu pracy. W praktyce z lojalnością pracowników może być różnie, jednak konkretne przepisy prawa dostarczają obecnie pracodawcom wielu narzędzi, umożliwiających wyegzekwowanie lojalności u pracownika, który podejmując pracę w danej firmie zobowiązany jest nie tylko do zachowania tajemnicy firmowej ale również dbania o właściwy wizerunek firmy i jej dobre imię.

Jak można przeczytać w artykule 100 § 2 pkt. 4 Kodeksu pracy, pracownik jest zobowiązany do dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Lojalność pracownika względem firmy oraz wszystkiego co z nią związane może być także usankcjonowana poprzez podpisanie dodatkowych umów z pracodawcą, dotyczących chociażby zakazu konkurencji, czy też zakazu podejmowania równolegle pracy w innej firmie o podobnym charakterze.

Lojalność pracownika można również rozpatrywać w ujęciu behawioralnym, czyli trwania pracownika w organizacji, chęci pracy w niej, co z kolei wywołane jest jego bardziej emocjonalnym podejściem, czyli konkretnymi uczuciami względem pracodawcy, np. zadowoleniem z pracy oraz sympatią względem pracodawcy. Jakie są więc motywy, którymi mogą się kierować lojalni pracownicy? Oprócz wspomnianych umów, tzw. „lojalek” i wszelkiego typu przepisów, które mają charakter przymusowy, jednym z głównych motywatorów, jak nie trudno się domyślić są korzyści finansowe lub pozafinansowe. Według badania przeprowadzonego przez MonsterPolska.pl, zdaniem 27,9 proc. ankietowanych bycie lojalnym może zaowocować korzyściami finansowymi, zaś według 20,7 proc. respondentów również korzyściami pozafinansowymi. Ponad 33 proc. ankietowanych stwierddziło, że nowi pracownicy osiągają podobne korzyści, jak ci obecni. Z tego samego sondażu wynika, że 68,4 proc. ankietowanych miało w swojej karierze od 1 do 3 pracodawców, zaledwie 1,7 proc. badanych to typowi „skoczkowie”, którzy mieli powyżej 10 pracodawców.

„Badanie pokazuje, że Polacy starają się zdobywać doświadczenie, ale jednocześnie są konsekwentni w swoich wyborach. Nie są skoczkami, ale też nie wiążą się z jednym pracodawcą na kilkanaście lat. Lojalność oznacza kilka lat pracy. Odpowiedzi ankietowanych wskazują wyraźnie, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii doceniania lojalnych pracowników” – mówi Aleksandra Pocheć z MonsterPolska.pl.  

 

Komentarze (0) + Dodaj własny komentarz

Brak komentarzy...