Szkolenie
Tytuł: Profilaktyka raka sutka- samobadanie piersi kurs dla pielęgniarek i położnych
dodano dn. 10.07.2012 (4157 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Klient zawodowe.com
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Powstańców Śl. 3
Termin szkolenia:
Data: 2012-07-26
Dni 2 /godzin 20

Profilaktyka raka sutka- samobadanie piersi kurs dla pielęgniarek i położnych

 

Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarkę/ położną (kształtowanie umiejętności rozpoznawania niepokojących zmian w budowie piersi i sutka, kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu profilaktyki).

  • Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych/ ośrodki ginekologiczne, połoznicze i onkologiczne

  • Forma przyjmowania zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.wsmlegnica.pl w zakładce KURSY;
można zgłaszać się telefonicznie lub e-mailowo.

  • Cel szkolenia

Celem kursu dokształcającego jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarkę/ położną, w tym:
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania niepokojących zmian w budowie piersi i sutka
- kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności przygotowanie do samobadania piersi, udział w prowadzeniu działań profilaktycznych wśród młodych i dorosłych kobiet.

  • Program szkolenia

TEORIA:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii gruczołu piersiowego, cyklu hormonalnego kobiety, a zmiany w budowie gruczołu piersiowego. Anatomia fizjologia kładu limfatycznego (3h)
2. Rak i inne nowotwory sutka (5h)
3. Rola pielęgniarki i położnej w profilaktyce występowania zachorowań na raka sutka (5h)
4. Techniki i sposoby samobadania piersi praz opis badania (2h)

ĆWICZENIA:
1. Rola pielęgniarki i położnej w profilaktyce występowania zachorowań na raka sutka (ćw. w poradni ginekologicznej- 3h)
2.Techniki i sposoby samobadania piersi praz opis badania (Spotkanie z chorą po amputacji sutka, z klubu Amazonek- 2h)

  • Opis metodyki szkolenia

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń.

  • Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Dyplom ukończenia kursu dokształcającego w zakresie ”Profilaktyki raka sutka- samobadania piersi”.