Szkolenie
Tytuł: Kurs analityków kryminalnych
dodano dn. 11.07.2012 (2622 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Klient zawodowe.com
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Ostoja górska koninki
34-735 Poręba Wielka, Poręba Wielka 251
Termin szkolenia:
Data: 2012-10-21
10 dni

Kurs analityków kryminalnych

 

Pierwszy profesjonalny kurs analizy kryminalnej dla osób spoza resortów MON i MSW dedykowany dla pracowników prywatnych agencji detektywistycznych, kancelarii adwokackich, jak również innych osób pragnących zdobyć zawód i certyfikat analityka kryminalnego

  • Adresaci szkolenia

Pracownicy prywatnych agencji detektywistycznych, kancelarii adwokackich, jak również inne osoby pragnące zdobyć zawód i certyfikat analityka kryminalnego.

  • Forma przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane poprzez naszą strone internetową: http://instytut-ultra.pl/szkolenie.php

  • Cel szkolenia

Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia kursu analityków kryminalnych uprawniające do wykonywania zawodu analityka kryminalnego w sektorze prywatnym jak również do dalszego kształcenia w kierunku biegłego sądowego.

Wybitni absolwenci kursu otrzymają propozycję pracy w charakterze analityka kryminalnego w Instytucie Analiz Strategicznych ULTRA.

Absolwenci którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, będą mieli możliwość kontynuowania kształcenia na kursie analizy strategicznej i innych szkoleniach.
Program szkolenia
Część 1 - CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Krótka historia analizy kryminalnej
Terminologia analizy kryminalnej
Komponenty analizy kryminalnej:
zebranie danych
przygotowanie danych
czynności analityczne
budowanie przesłanek
tworzenie wniosków
prezentacja - wstęp do ćwiczeń praktycznych
System oceny wiarygodności informacji
LINK – tworzenie wykresów powiązań
CASE – tworzenie przebiegów czasowych (system odtwarzania zdarzeń)
Teoria prezentacji wyników analizy kryminalnej:
Prezentacja wzorcowa.
Ćwiczenia praktyczne z prezentacji z użyciem analiz łączonych: LINK, CASE.
Analiza porównawcza
wykład
teoria
ćwiczenia praktyczne z analizy porównawczej
prezentacja wyników
Analiza windykacyjna
wykład
teoria
ćwiczenia praktyczne z analizy windykacyjnej
prezentacja wyników
Ćwiczenia:
analiza skomplikowanej sprawy wielowątkowej i rozległej terytorialnie
Prezentacja wyników

Część 2. - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Obsługa programu do analizy kryminalnej Maltego Casefile
Ćwiczenia praktyczne
tworzenie wykresów LINK
tworzenie wykresów CASE
Elektroniczne przetwarzanie danych bilingów i kont bankowych:
przygotowanie danych
import danych
techniki analityczne
prezentacja
Ćwiczenie praktyczne w presji czasu - praca zespołowa nad rozbudowaną sprawą typu RED ALERT
Wykład ”Analiza akt postępowań pod kątem formalno-prawnym (analiza w procesie dowodowym)”
Wykład ”Analiza kryminalna jako narzędzie adwokatury - budowanie linii obrony”
Rozmowy indywidualne wykładowców z uczestnikami kursu
Wręczenie certyfikatów analityków kryminalnych
Opis metodyki szkolenia
Program szkolenia realizowany jest w trakcie 108 jednostek lekcyjnych (po 45 minut każda):

- zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria) 36 jednostek lekcyjnych
- zajęcia praktyczne 72 jednostki lekcyjne
- egzamin końcowy obejmujący część teoretyczną i praktyczną

  • Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia kursu analityków kryminalnych uprawniające do wykonywania zawodu analityka kryminalnego w sektorze prywatnym jak również do dalszego kształcenia w kierunku biegłego sądowego.

  • Warunki ukończenia szkolenia

Zdanie egzaminu końcowego obejmującego część teoretyczną i praktyczną