Szkolenie
Tytuł: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
dodano dn. 11.07.2012 (4163 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Klient zawodowe.com
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Policealne Studium Menedżerskie Novum
08-110 Siedlce, ul. Czesława Dylewicza 10
Termin szkolenia:
Data: 2012-10-15
80 dni

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

szkoła policealna 2 letnia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

  • Adresaci szkolenia

osoby które ukończyły szkołę średnią nie wymagana matura

  • Forma przyjmowania zgłoszeń

osobiście, telefonycznie, przez internet www. plejada.edu.pl

  • Cel szkolenia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego.

  • Program szkolenia

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy prawne wykonywania zadań ochrony
- organizacja ochrony osób i mienia
- ochrona obiektu i techniczne środki zabezpiecznia osób i mienia
- ochrona imprez masowych
- organizacja ochrony konwoju
- ochrona osób
- techniki samoobrony i interwencji
- podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania
- podstawy prawa
- podstawy psychologii i socjologii pracy
- wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki
- etyka zawodowa
- ratownictwo
- wyszkolenia strzeleckie
- usługi detektywistyczne
- praktyka zawodowa (po 2 tygodnie w semestrze II i III)

  • Opis metodyki szkolenia

wykłady, ćwiczenia, praktyki zawodowe

  • Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia