Szkolenie
Tytuł: Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)
dodano dn. 11.07.2012 (3860 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Klient zawodowe.com
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Centrum Edukacji Zawodowej
43-100 Tychy, ul. Arctowskiego 1
Termin szkolenia:
Data: 2012-08-27
Dni 32 / godzin 332

Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)

 

zajęcia dydaktyczne odbywają się wg szczegółowego harmonogramu w salach wykładowych Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach, praktyka zawodowa w jednostce macierzystej

  • Adresaci szkolenia

nowozatrudnienie strażnicy gminni/miejscy

  • Forma przyjmowania zgłoszeń

zgłosznie przyjmowane są telefonicznie, mailem, pocztą, faksem lub osobiście

  • Cel szkolenia

przygotowanie strażników do realizacji zadań straży gminnych

  • Opis metodyki szkolenia

zajęcia stacjonarne

  • Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

po zdanym egzaminie strażnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17.12.2009 r. z póź. zm.

  • Warunki ukończenia szkolenia

pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego