Szkolenie
Tytuł: Agent Celny – kurs zawodowy dla pracujących kadr województwa podlaskiego
dodano dn. 11.07.2012 (3860 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Klient zawodowe.com
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki
Termin szkolenia:
Data: 2012-08-31
godzin 100

Agent Celny – kurs zawodowy dla pracujących kadr województwa podlaskiego

 

Kurs jest dla osób, którzy chcą z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy nabyć nowe doświadczenie. Zapewniamy zjazdy weekendowe oraz jedno podejście do egzaminu państwowego w Otwocku, wraz z transportem.

  • Adresaci szkolenia

Osoby: Pełnoletnie
Posiadające zatrudnienie na czas realizacji kursu, zamieszkałe w woj. podlaskim, Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, Korzystające z pełni praw publicznych, Niekarane w zakresie przestępstw dotyczących mienia i obrotu gosp

  • Forma przyjmowania zgłoszeń

Osobiście lub drogą pocztową. Uczestnik projektu ma obowiązek dostarczyć organizatorowi projektu podpisane dokumenty rekrutacyjne i formalne 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

  • Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu problematyki celnej, nabycie umiejętności porozumiewania się z języka rosyjskiego oraz uzyskanie licencji Agenta Celnego.

  • Program szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zagadnieniami na egzamin państwowy (wg. Rosp. Min. Fin. Z dn. 17.05.2004r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych), obejmuję następujący zakres merytoryczny:
- wspólnotowe i krajowe przepisy celne
- przepisy o podatku akcyzowym i VAT
- taryfa celna importowa
- dokumenty obowiązujące przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej
- wypełnienie dokumentów celnych (AD, SAD-BIS, DWC, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA,AWB, SAD, INTRASTAT, UDT,ADT,AKC4 i inne)
- klasyfikacja towarów taryfy celnej importowej
- korzystanie z programów celnych
Szkolenie e-learningowe:
szkolenie z języka rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego
-szkolenie składać się będzie z 320-340 ekranów (odpowiednik min. 32h szkolenia tradycyjnego)

  • Opis metodyki szkolenia

Szkolenie zawodowe z zakresu problematyki celnej: 100h/grupa ( 5 zjazdów po 20h), zjazdy weekendowe
Przystąpienie do obowiązkowego egzaminu wewnętrznego po szkoleniu zawodowym.
Kurs w formie e-leraningowej z języka rosyjskiego, kończący się testem dla każdego uczestnika, realizacja w dogodnum dla uczestnika czasie i w indywidualnym tempie
Onligatoryjne przystąpienie do egzamninu państwowego po zaliczeniu pełnej ścieżki edukacyjnej.

  • Kwalifikacje po ukońc