Szkolenie
Tytuł: Pediatria dla fizjoterapeutów
dodano dn. 11.07.2012 (4157 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Klient zawodowe.com
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BMK Wrocław
53-508 Wrocław, ul. Prosta 36
Termin szkolenia:
Data: 2012-09-29
Dni 2

Pediatria dla fizjoterapeutów

 

Tematem przewodnim kursu są zagadnienia ogólnopediatryczne mające lub mogące mieć wpływ na przebieg procesu rehabilitacji, a także stanowiące często dyżurne tematy rozmów z Rodzicami.

  • Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są fizjoterapeuci.

  • Forma przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia za pomocą formularza na stronie: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/pediatria-dla-fizjoterapeutow/

  • Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat problemów ogólnomedycznych w pracy fizjoterapeuty oraz zapoznanie z zagadnieniami ogólnopediatrycznymi mającymi lub mogącymi mieć wpływ na przebieg procesu rehabilitacji.

  • Program szkolenia

skrócony program szkolenia:
- metody oceny rozwoju dziecka w wieku szkolnym i młodzieży, ocena postawy ciała
- żywienie dzieci zdrowych i chorych, schorzenia dietozależne
- otyłość i inne zaburzenia odżywiania
- niedobór wysokości ciała
- najczęstsze zaburzenia hormonalne i metaboliczne dzieci i młodzieży
- iniekcje i zakażenia, stosowanie antybiotyków, leczenie gorączki
- szczepienia - fakty i mity
- ortopedia pediatryczna
- urazy sportowe u dzieci i młodzieży - odrębności związane z dojrzewaniem układu kostnego, zasady kwalifikacji do zajęć ruchowych
- neurologia - omówienie wybranych jednostek chorobowych (m.in. SM, padaczka, porażenie nerwu twarzowego)
- psychiatria - podstawowe problemy zdrowotne (m.in. ADHD, anoreksja, bulimia, zaburzenia lękowe, zaburzenia przywiązania)
- alergia (m.in. astma oskrzelowa, pyłkowica, pokrzywka...)
- dziecko z chorobą nowotworową - objawy alarmowe
- opieka nad dzieckiem ze schorzeniami przewlekłymi (kardiologia, cukrzyca, fenyloketonuria, mukowiscydoza, niedosłuch, wady wzroku, choroby przewodu pokarmowego)
- badania dodatkowe (badania laboratoryjne, USG, RTG, TK, MRI - możliwości i ograniczenia)
- pierwsza pomoc u dzieci i młodzieży w stanach zagrożenia życia lub zdrowia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, urazy, zatrucia, zaostrzenia schorzeń przewlekłych - cukrzyca, astma)

  • Opis metodyki szkolenia

Szkolenie to dwudniowe warsztaty przygotowane i prowadzone przez zespół BMK na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.