Szkolenie
Tytuł: Mediacje społeczne
dodano dn. 13.10.2012 (2909 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Learn and Development
84-230
Ceynowy 15c/9
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Termin szkolenia:
Data: 2012-11-25
3 dni

Mediacje społeczne

 


MEDIACJE SPOŁECZNE

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi
metodami rozwiązywania konfliktów i sporów.
Chcesz nabyć wiedzę i umiejętności komunikacyjne ułatwiające współpracę oraz
samodzielne rozwiązywanie konfliktów? Poznać sposoby porozumiewania się,
sztukę przekonywania do swoich racji oraz demaskowanie manipulacji?

Mediacje Społeczne – 20 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin warsztatowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Komunikacja interpersonalna

- jej elementy, znaczenie w życiu codziennym

- samoocena w budowaniu własnego autorytetu, umiejętności komunikacyjnych,

- współodczuwanie emocji, -dlaczego inni nie mają empatii? –geneza zaburzeń
osobowości i zachowania społecznego

- asertywność czy bezczelność? Dlaczego nie lubimy ludzi asertywnych

- stres – motywator czy demotywator? Stres i jego znaczenie, sposoby
radzenia sobie ze stresem w pracy i życiu codziennym

2. Konflikt

- rodzaje

- rozpoznawanie

- rozwiązywanie

- znaczenie- analiza sytuacji konfliktowej oraz planowanie strategii
rozwiązań

- negocjacje czy mediacje?

3. Własny warsztat emocjonalny w pracy mediatora

- rozpoznawanie własnych umiejętności mediacyjnych

- budowanie zaplecza emocjonalnego

- superwizje, "praca „na własnych emocjach

- obiektywizm w pracy mediacyjnej- stereotypy

- kodeks mediatora

4. Mediator i jego potencjalny „klient”

- profil osoby współpracującej z mediatorem

- potrzeby osób współpracujących z mediatorem

- granica współpracy – bezpieczeństwo obu stron, kiedy się wycofać

5. Prawne aspekty pracy mediatora

- prawo a możliwości mediatora

- odpowiedzialność prawna mediatora

- baza wsparcia mediatora - placówki i organizacje współpracujące z
mediatorem

6. Mediacje w praktyce-rodzaje mediacji:

-mediacje rodzinne

a) geneza psychologii konfliktu w rodzinie i jej obszarach funkcjonowania

b) wskazania i przeciwwskazania w prowadzeniu mediacji ( diagnoza gotowości
stron do mediacji i)

c) cele mediacji rodzinnych

d) mediacje rodzinne a prawo

e) techniki i narzędzia w pracy mediatora rodzinnego

g) etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach pracy
mediacyjnej

h) ugoda mediacyjna - cele i jej zadania

-mediacje rówieśnicze

a) style komunikacji między rówieśniczej b) konflikt – skąd się bierze
problem?

c) szkoła, rówieśnicy, rodzice- obszary konfliktu i zaplecze mediatora

d) mediator, jako edukator

-mediacje wielokulturowe

a) społeczne i psychologiczne znaczenie różnic kulturowych b) konflikty na
tle religijnym i kulturowym rozwiązywanie konfliktów z elementami
psychologii konfliktów- najczęściej występujące konflikty

7. Warsztaty mediacyjne - 20 godzin

- superwizja, mediacje w praktyce- ćwiczenia


Cel szkolenia
Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z
zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania
konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia
każdy z uczestników otrzyma certyfikat.


Prowadzący: Ilona Podleśna

Ilona Podleśna - trener - szkoleniowiec Komunikacji Interpersonalnej w
Instytucie Kształcenia „Ekotur” oraz Kurator Społeczny w Sądzie Rejonowym w
Warszawie. Pedagog szkolny oraz Oligofrenopedagog. Ukończyła studia
magisterskie Zarządzanie personelem, Pedagogika pracy na Uniwersytecie
Opolskim oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej i
Opiekuńczo - Wychowawczej.
Obecnie w trakcie pisania doktoratu na kierunku Pedagogika Rodziny na
Uniwersytecie Opolskim.
Ukończyła ponadto kurs mediacji społecznych, a także kurs Psychoterapii
Behawioralno - Poznawczej.
Wiedzę którą zdobyła wykorzystuje na co dzień pełniąc m.in funkcje dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,Przedszkola i Żłobka „Moje Cudowne Lata” w
Warszawie.
Autorka licznych publikacji w miesięczniku ,,Wychowanie na co dzień" oraz
laureatka nagród pro publico bono.

Kontakt:
Tel.518965192
Email: anna.lawniczak@learndev.pl