Szkolenie
Tytuł: Od podstaw do samodzielnego księgowania - kurs 96 h
dodano dn. 07.01.2013 (2442 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska
44-100 Gliwice
Brzozowa 28c/8
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Termin szkolenia:

Od podstaw do samodzielnego księgowania - kurs 96 h

 

Program:

 1. Podstawowe zagadnienia związane z działalnością gospodarczą.
 2. Podstawowe pojęcia w dziedzinie rachunkowości.
 3. Zasady rachunkowości w teorii i w praktyce.
 4. Co to są aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.
 5. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych.
 6. Główne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 7. Po co i w jaki sposób sporządzić politykę rachunkowości.
 8. Aktywa trwałe przedsiębiorstwa.
 9. Aktywa obrotowe przedsiębiorstwa.
 10. Kapitał własny przedsiębiorstwa.
 11. Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.
 12. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami oraz inne rozrachunki.
 13. Rozrachunki publiczno-prawne.
 14. Podstawy podatku VAT.
 15. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie.
 16. Wycena i inwentaryzacja składników majątkowych firmy.
 17. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przedsiębiorstwa.
 18. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w firmie.
 19. Podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych.
 20. Przychody z działalności gospodarczej – ujęcie bilansowe i podatkowe.
 21. Koszty działalności gospodarczej – ujęcie bilansowe i podatkowe.
 22. Ustalanie wyniku finansowego – bilansowego i podatkowego.
 23. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 24. Sprawozdanie finansowe jednostki i podstawy jego analizy.
 25. Przykłady praktyczne oparte na bieżących przepisach.
 26. Zadania praktyczne do rozwiązania w domu.
 27. Wybór dodatkowych zagadnień do omówienia lub uszczegółowienie omawianych.
 28. Usystematyzowanie wiedzy poprzez pytania, odpowiedzi oraz dyskusję.
 29. Samodzielne sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat.
 30. Sprawdzenie zdobytych umiejętności za pomocą testu i zadań praktycznych.

Dodatkowe informacje: program kursu obejmuje szereg praktycznych przykładów opartych na bieżących przepisach księgowo-podatkowych a słuchacze otrzymują dodatkowo przykłady zaczerpnięte z aktualnych zdarzeń gospodarczych do rozwiązania w domu. W trakcie kursu słuchacze mają możliwość po uzgodnieniu z trenerem rozszerzenia zakresu omawianych zagadnień oraz pogłębienia szczegółowości omawiania tematu, który ich bardziej zainteresuje.


Szkolenie skierowane do: osób nieznających podstaw i zasad rachunkowości, które planują rozpoczęcie kariery zawodowej w tej dziedzinie lub osoby, które zdobyły wiedzę z dziedziny rachunkowości wiele lat temu a teraz chcą aktywnie powrócić na rynek pracy oraz wszyscy zainteresowani, którzy nie znają podstaw i zasad rachunkowości a chcą kształcić się i rozwijać w tej dziedzinie.


Metody szkoleniowe: wykład, prezentacja, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja.

Korzyści z udziału: przygotowanie słuchacza do pracy w działach rachunkowości oraz poznanie i zrozumienie przez słuchacza podstaw rachunkowości a także skonfrontowanie tych zasad w praktyce, łącznie z przygotowaniem słuchacza do samodzielnego sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji uproszczonej. Kurs ma również na celu zapoznanie słuchacza z podstawami prawa, podstawami podatku dochodowego oraz podatku VAT.