Szkolenie
Tytuł: Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania
dodano dn. 07.02.2014 (3221 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Centrum IB Sp. z o.o.
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 7/8
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Centrum IB Sp. z o.o.
ul. Św. Filia 7/8
31-150 Kraków
Termin szkolenia:
Data: 2014-02-28
Zajęcia odbywać się będą co 2 tyg. w piątki od god

Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania

 

Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

 

Adresaci:  nauczyciele czynni zawodowo, legitymujący się:

- dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie początkowe

- min. 2-letnią praktyką zawodową

- uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym

oraz

- planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w I etapie edukacyjnym (kl. I-III szkoły podstawowej)

 

Cele kształcenia:

- wprowadzanie w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym elementów języka obcego

- przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia

- zapoznanie nauczycieli z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem teorii przyswajania języka obcego przez dzieci

- doskonalenie ogólnych umiejętności językowych słuchaczy w stopniu umożliwiającym wprowadzenie przez nich elementów języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym

- doskonalenie umiejętności projektowania własnych pomocy dydaktycznych, konspektów lekcji i rozkładu materiału

 

Treści kształcenia:

- Uwarunkowania nauczania języków obcych na etapie wczesnoszkolnym

- Zagadnienia związane z fizycznym i psychicznym rozwojem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym oraz ich implikacje w nauczaniu języka obcego

- Kompetencje nauczycieli etapu wczesnoszkolnego

- Pomoce dydaktyczne

- Dobór i ocena materiałów nauczania

- Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej

- Zagadnienia związane z przygotowaniem otoczenia i dyscypliną na lekcji

- Planowanie i analiza lekcji

- Rozkład materiału, integracja treści przedmiotowych

- Sprawdzanie wiadomości i umiejętności

- Przygotowanie do samokształcenia

- Praktyki – obserwacje, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji

 

Liczba godzin: 270

Rozpoczęcie kursu: luty 2014 (REKRUTACJA TRWA)

 

PRZYPROWADŹ 2 OSOBĘ, A OTRZYMASZ 10% RABATU!!!

 

Informacje i zapisy

Centrum IB Sp. z o.o.

ul. Św. Filia 7/8

31-150 Kraków

 

tel.12 634 32 50

fax.: 12 632 80 75

kom. 608 102 228

http://www.ibc.edu.pl

e-mail: ibc@bcentrum.pl