Szkolenie
Tytuł: Studia podyplomowe - Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna
dodano dn. 07.02.2014 (3221 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Centrum IB Sp. z o.o.
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 7/8
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Centrum IB Sp. z o.o.
ul. Św. Filia 7/8
31-150 Kraków
Termin szkolenia:
Data: 2014-03-29
Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie w god

Studia podyplomowe - Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 

Studia podyplomowe  - Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 

Atuty kierunku

- Absolwent studiów pozna metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej w środowiskach zamkniętych, takich jak: zakłady penitencjarne, poprawcze i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne.

- Uczestnik studiów nabywa umiejętności w zapobieganiu, diagnozowaniu, niwelowaniu zachowań patologicznych oraz przywracaniu społeczeństwu osób zagrożonych patologią bądź skazanych na wykluczenie.

- Absolwent będzie mógł podjąć pracę między innymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych: w schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, sądach, domach dziecka, bursach, świetlicach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych i charytatywnych.

Cele:

Podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie rozumienia i postrzegania przyczyn niedostosowania społecznego. Uwrażliwienie nauczycieli na dostrzeganie objawów patologii społecznej wśród uczniów i wychowanków. Przygotowanie nauczycieli i wychowawców do diagnozowania problemów uczniów i umiejętnego wspierania ich rozwoju. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia resocjalizacji i terapii pedagogicznej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Nabycie przez nauczycieli umiejętności organizowania profilaktyki I i II rządowej w placówkach i środowisku lokalnym. Uzyskanie przez nauczycieli kwalifikacji formalnych do prowadzenia zajęć w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Profil uczestnika:

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy placówek opiekuńczo wychowawczych; pracownicy poradni psychologiczno pedagogicznych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych; inne osoby pracujące w środowisku niedostosowania społecznego.

Informacja o zajęciach i trenerach:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki, zarówno pracownicy naukowi, jak i wykładowcy posiadający bogate doświadczenie z zakresu, socjologii, psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz kryminologii, współpracujący z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Centrum IB, a także z innych ośrodków akademickich.

 

Przedmioty wchodzące w skład studiów:

1. Pedagogika specjalna

2. Pedagogika resocjalizacyjna

3. Podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji

4. Psychologiczne uwarunkowania patologii dzieci i młodzieży – przeciwdziałania niedostosowaniu

5. Zjawiska patologii społecznej

6. Alkoholizm: profilaktyka i terapia

7. Narkomania: profilaktyka i terapia

8. Podstawy psychiatrii i psychopatologii

9. Diagnostyka resocjalizacyjna

10. Profilaktyka społeczna i pedagogiczna

11. Metodyka resocjalizacji: diagnozowanie – nauczanie – wychowanie

12. Programy profilaktyczne i resocjalizacyjne

13. Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna

14. Pedagogika penitencjarna

15. Zarządzanie konfliktem w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych

 

Czas trwania: 3 semestry;

 

Miejsce zajęć: Centrum Studiów Podyplomowych WSB w Krakowie ul. Ułanów 3 oraz w „Centrum IB” Kraków, ul. Św. Filipa 7;

 

Liczba godzin: 350.

Cena: 3800 zł (możliwość wpłaty w ratach)

 

Rozpoczęcie: marzec 2014r.

Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00- 16:00

 

 

Informacje i zapisy

Centrum IB Sp. z o.o.

ul. Św. Filia 7/8

31-150 Kraków

 

tel.12 634 32 50

fax.: 12 632 80 75

kom. 608 102 228

http://www.ibc.edu.pl