Szkolenie
Tytuł: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE
dodano dn. 01.07.2014 (2664 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie B-4
35-304 Rzeszów
Zagłoby 7b
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Zagłoby 7b
Termin szkolenia:
Data: 2014-07-31
24

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie B-4

http://www.turystyka.b4ngo.pl/?strona=oferowane-wsparcie#gastronomia

Celem szkolenia jest wzrost kwalifikacji kadry z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Na szkolenie zostanie skierowanych 80 osób, wchodzących w skład menedżerów i kadry zarządzającej MMŚP. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2 h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory Internetowe, telefon), bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.